Görevlerimiz
          1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan; 

          1) 20. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının adayın stajyerler listesine yazılıp yazılmamasına ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulunca verilen kararların onaylanması, 

          2) 8/4. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının adayın levhaya yazılmasına ilişkin kararları hakkında TBB Yönetim Kurulunca verilen “uygun bulma veya bulmama” kararları (Ruhsat işlemleri) ile bunlara ilişkin itirazların kabul veya reddine ilişkin kararlarının onaylanması,

          3) 71. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulu tarafından verilen kararların onaylanması,

          4) 73. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının baro levhasına yeniden yazılma kararları hakkında TBB Yönetim Kurulunca verilen “uygun bulma veya bulmama kararları” ile bunlara ilişkin itirazların kabul veya reddine ilişkin kararların onaylanması,

          5) 74. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının ruhsatnamenin iptali ile avukatın adının baro levhasından bir daha yazılmamak üzere silinmesine ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulunca verilen kararların onaylanması,

          6) 142. madde uyarınca, baro yönetim kurullarının disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Yönetim Kurulunca verilen itirazın reddine ilişkin kararların onaylanması,

          7) 153. madde uyarınca, baro disiplin kurullarının tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Disiplin Kurulunca verilen kararların onaylanması, 

          8) 157. madde uyarınca, baro disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazlar üzerine TBB Disiplin Kurulunca verilen kararların onaylanması, (uyarma, kınama ve para cezalarına ilişkin kararlar Bakanlığımızın onayına tabi değildir)

          9) 168. madde uyarınca TBB Yönetim Kurulunca her yıl yenilenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin onaylanması (Tarifede yıl içinde yapılabilecek değişikliklerin onayı da dâhil olmak üzere)

          10) 182. madde uyarınca, bu Kanuna göre TBB Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerin onaylanması,

          11) Geçici 13/2. madde uyarınca dava vekillerinin, Geçici 17/5. madde uyarınca da dava ve iş takipçilerinin baro listesine yazılmamasına ilişkin olarak baro yönetim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar hakkında TBB Yönetim Kurulunca verilen itirazların kabul veya reddine ilişkin kararlarının onaylanması,

          İşlemleri yürütülmektedir. 

          Ayrıca avukatlık ile ilgili görüş talepleri cevaplandırılmaktadır.

Avukatlıkla İlgili Faaliyetler

Ruhsat İşlemleri

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 8/4 üncü maddesi uyarınca; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, adayların baro levhasına ilk defa yazılmalarına veya daha önce kaydı silinen avukatların baro levhasına yeniden yazılmalarına ilişkin baro yönetim kurulu kararlarının “uygun bulunması” ya da “uygun bulunmamasına” ilişkin kararları Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır.

Bu dönemde; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca onay için Başkanlığımıza gönderilen ruhsat dosyası sayısı 7765 olup 7371 adet ruhsat stajyer avukatlara, 347 adet ruhsat ise yeniden yazılma talep edenlere verilmiş; 42 dosya tekrar görüşülmek üzere, 4 dosya uygun bulunmaması ve 1 adet dosya eksik evrak nedeniyle geri gönderilmiştir.

Türkiye'de bu rönem sonu itibariyle 79 baroya kayıtlı olarak toplam 95323 avukat görev yapmaktadır.

Disiplin İşlemleri

Avukatlık Kanununun 142 ve 157 inci maddeleri uyarınca; Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurullarının, avukat hakkında disiplin yönünden verilen kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlar Bakanlığımızın onayına sunulmaktadır.

Bu dönemde; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından gelen 1140 adet itiraz dosyası karara bağlanmış olup bunlardan 643'ü onaylanmış, 131'i işlemde, 352'si tekrar görüşülmek üzere geri gönderilmiş, 14'ü incelenmeksizin iade edilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Bakanlığımız İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan 2015-1 sayılı raporda yer alan bulgular çerçevesinde;

Avukatlık bürosu ruhsat ve disiplin işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına yönelik UYAP entegrasyon çalışmaları ve UYAP kullanıcı arayüzlerinin oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Ruhsat ekranı arayüzü oluşturulmuş olup test aşamasına geçilecektir.Avukatlık Disiplin Odası

Şube Müdürü : İbrahim EYLEN

VHKİ : Mehtap İLKDOĞAN

Memur : Ayten KARATAŞ

Memur :Aysel KAHRAMAN

Memur : Civan KALKAN
Avukatlık Ruhsat Odası

Şube Müdürü : İbrahim EYLEN

VHKİ :Binnur TANRIVERDİ 

VHKİ :Coşkun OMRAK 

VHKİ :Hülya GÜLTEKİN

Memur :Bade ŞENER

Memur : Murat KURAN

Memur :M.Kürşat VARIŞLI


Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yönetmelikler, Avukatlık ile İlgili Görüş ve Talepler Odası

Şube Müdürü : İbrahim EYLEN


SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA