Kanun Yararına Temyiz İşlemleri İlgili Faaliyetler          2992 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüzce Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363. maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinin ve bölge adliye (veya idare) mahkemesi hukuk dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemleri yürütülmektedir.

          Yıllar itibariyle Kanun Yararına Temyiz işlemleri sayısı aşağıda gösterilmiştir.

         

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Açılan Dosya Sayısı 675 625 1067 1402 1617 1270
Eksik Tebligat 7 54 35 41 48 31
Bakanlık Gerekçeli Red 507 409 910 1350 1333 1192
Yargıtaya Yazılan 68 64 62 88 89 75
Kanun Yararına Bozulan 61 51 53 75 55 10
Yargıtayca Red 7 13 9 10 11 2
Kesin olmadığı için Temyiz Kararı verilen - - - - - 2
Yargıtay İncelemesi Devam Eden - - - 3 23 63          Şube Müdürü : Saadet DOKUZER 

          Memur : E.Sevil ÖZGÜR 

          Memur : Kübra ADIGÜZEL 

SİTEMİZİ
 
   2015 | T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
           Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA